โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

848,229,680 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

877,777,777 จบ

วันลอยกระทง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ