โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

782,386,246 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

788,888,888 จบ

วันออกพรรษา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ