โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

1,345,243,263 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

1,400,000,000 จบ

วันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ