โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

2,380,399,698 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

2,411,111,111 จบ

วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ