โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

1,180,000,000 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

1,180,000,000 จบ

วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ