โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

2,148,045,501 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

2,187,000,000 จบ

วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดืือน 4 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ