โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

2,238,948,424 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

2,288,888,888 จบ

วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปี 2563 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ