โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

2,461,325,979 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

2,477,777,777 จบ

วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ