โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

2,570,701,618 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

2,627,082,512 จบ

51 ปี วันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ