โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

1,686,850,702 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

1,811,111,111 จบ

วันลอยกระทง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ